Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Panský dům č.p.1

V době kdy značně poškozený kynšperský hrad již neskýtal podmínky pro pobyt panstva se Metternichové rozhodli vystavět ve městě nový vrchnostenský objekt, který by sloužil jim i správě jejich zdejšího panství. Barokní patrová stavba, stojící v horní části náměstí 5. května (Marktplatz). Dům byl postaven jako městská radnice v roce 1586 jako renesanční stavba. Neznáme však její původní podobu. Současná podoba radnice pochází až z doby po přestavbě v raném baroku v druhé polovině 17. století, kdy byla přestavěna tehdejšími majiteli. Rozlehlá, ale jednoduchá patrová stavba se sedlovou střechou orientovaná čelní frontou k jihu zapadla svým charakterem do ostatní městské zástavby a nevytvářela v ní výrazně cizorodý prvek. Dodnes na ní zachovaný metternišský erb vydává svědectví o jejích stavebnících. Dům však tehdy ještě nesloužil jako radnice, ale jako panské sídlo majitelů v Kynšperku. Proto se v dějinách užívá dvojí název pro tuto památku - městská radnice a panský dům.
Od roku 1836 se dům stal opět radnicí a tomuto účelu sloužil až do poloviny 20. století.

Město získalo finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu a rekonstrukci budovy čp. 1 na náměstí Míru, původně panského domu, tedy radnice, kde dlouhá léta byly kanceláře lesní společnosti a po roce 1990 i jisté soukromé firmy. Vzhledem k neutěšenému stavebnímu stavu byl několik let tento objekt neužívaný.

Slavnostní předání rekonstruovaného objektu Panský dům, č.p.1 se konalo 28. dubna 2005

DATUM

Neděle, 21.duben 2019

Svátek slaví Alexandra

 
AKTUALITY
 
18.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
 
Více aktualit
 
ANKETA
Kdo je „kotlíkový specialista“?

Jedná se o osobu či osoby, které budou pověřeny obcí k zajištění hladkého průběhu celého programu v dané obci. Kotlíkový specialista má několik rolí:

  • Zjistit zájem o výměnu kotlů mezi občany v obci (nezbytná podmínka pro podání žádosti o podporu).
  • Poskytovat občanům informace o výměnách kotlů, o základních možnostech technického řešení a možných způsobech financování.
  • Pomoci občanům při vyřizování žádostí o dotaci z „kotlíkových dotací“ a „kotlíkové půjčky“.
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
19.09.2018
15.08.2018
09.07.2018
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště