Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Kontakty

Zastupitelstvo města (17)

Rada města (5)

 • Ing. Tomáš Svoboda

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 725 074 192
 • Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA

  1. místostarostka, členka rady a zastupitelstva města
  Email: neubergova.s@volny.cz
  Telefon: +420 352 324 266
  Mobil: 602 751 508
 • Mgr. Jiří Hrubý

  člen rady a zastupitelstva města
 • Ing. Pavol Vančo

  člen rady a zastupitelstva města
  Email: vanco@cheb.cz
 • Mgr. Yvetta Milfaitová

  členka rady a zastupitelstva města

Starosta města (1)

 • Ing. Tomáš Svoboda

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 725 074 192

Místostarosta (1)

 • Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA

  1. místostarostka, členka rady a zastupitelstva města
  Email: neubergova.s@volny.cz
  Telefon: +420 352 324 266
  Mobil: 602 751 508

Tajemník Městského úřadu (1)

 • Ing. Petr Kučera

  tajemník, vedoucí úřadu
  Email: tajemnik@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 410

Kancelář starosty (1)

Finanční odbor (5)

 • Ing. Jaroslava Kocová

  vedoucí finančního odboru – rozpočet města
  Email: kocova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 262
  Fax: +420 352 324 268
 • Krista Murinová

  hlavní účetní – příjmová část rozpočtu, výkaznictví, daňová přiznání, finanční vypořádání se státním rozpočtem
  Email: murinova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 263
  Fax: +420 352 324 268
 • Martina Nemethová

  účetní – výdajová část rozpočtu, příspěvky z rozpočtu města, evidence majetku městského úřadu a organizačních složek města
  Email: nemethova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 264
  Fax: +420 352 324 268
 • Blanka Kučerová

  personalistika, mzdová agenda, pojištění majetku
  Email: kucerova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 265
  Fax: +420 352 324 268
 • Markéta Murinová

  pokladna, místní poplatky, vymáhání pohledávek v rámci agendy místní poplatky
  Email: marketa.murinova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 452
  Fax: +420 352 324 268

Majetkový odbor (5)

 • Ing. Kateřina Jílková

  vedoucí majetkového odboru - životní prostředí, povolování kácení stromů, evidence včelstev, věcná břemena, honitby, evidence nemov. majetku města
  Email: jilkova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 430
  Fax: +420 352 324 268
 • Jiří Bednář

  investice města a příspěvkových organizací, investice do bytového a nebytového fondu města, výběrová řízení, stavební dozor, městský systém nakládání s odpady, veřejné osvětlení, opravy místních komunikací
  Email: bednar@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 434
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Soňa Kinderová

  investice města, stavební dozor, opravy majetku města, čištění a úklid města, veřejné osvětlení, opravy místních komunikací, údržba veřejné zeleně, správce objektů města, správce lesního majetku města, smlouvy o dočasném užívání pozemků a souhlasy-stavby
  Email: kinderova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 433
  Fax: +420 352 324 268
 • Zdeňka Černá

  plány investic, projektové přípravy, výběrová řízení, přidělování vyhrazených parkovacích míst, systém dopravy ve městě, evidence kulturních památek města, rybářské lístky
  Email: cerna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 435
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Žaneta Hamouzová

  byty a nebytové prostory ve vlastnictví města, prodeje, pronájmy, pachty pozemků ve vlastnictví města, administrace dotací
  Email: hamouzova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 432
  Fax: +420 352 324 268

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy (5)

 • Ing. Jana Všetečková, DiS.

  vedoucí Odboru výstavby, územního plánování a dopravy - územní plán, stavební úřad, silničně správní úřad, přestupky a správní delikty, hmotná nouze
  Email: vseteckova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 440
  Fax: +420 352 324 268
 • Jitka Poláčková

  referent - stavební úřad, přestupky a správní delikty, základní registr RUIAN
  Email: polackova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 441
  Fax: +420 352 324 268
 • Miluše Mlejnková

  referent - stavební úřad, přestupky a správní delikty
  Email: mlejnkova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 442
  Fax: +420 352 324 268
 • Lenka Heráková

  referent - administrativní pracovník, silničně správní úřad, statistika, archív
  Telefon: +420 352 350 443
  Fax: +420 352 324 268
 • Klára Urbanová

  administrativní pracovník
  Email: urbanova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 446
  Fax: +420 352 324 268

Správní a sociální odbor (6)

 • Bc. Pavla Danielová

  vedoucí správního a sociálního odboru, evidence obyvatel, agenda školství, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce
  Email: danielova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 428
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Alena Kadavá

  matrika, ověřování listin a podpisů, svatby a další občanské obřady (vítání občánků, životní výročí apod.), Czech POINT, agenda voleb, přihlašování občanů k trvalému pobytu
  Email: kadava@kynsperk.cz
  Telefon: + 420 352 350 427
 • Kateřina Fürstová

  podatelna, spisová služba, úřední deska, Czech POINT, agenda shromažďovací dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, zástup matrika, ověřování listin a podpisů
  Email: podatelna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 421
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Jitka Zemanová, DiS.

  sociální práce - poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, sociálně-právní ochrana dětí na úrovni POÚ
  Email: zemanova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 424
  Fax: +420 352 324 268
 • Michaela Kisová, DiS.

  sociální práce – poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, sociálně-právní ochrana dětí na úrovni POÚ
  Email: kisova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 431
  Fax: +420 352 324 268
 • Jana Grznarová

  přestupky a správní delikty, opatrovnictví občanů s omezenou svéprávností, metodické řízení Sboru dobrovolných hasičů
  Email: grznarova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 420
  Fax: +420 352 234 268

Správa majetku (9)

 • Miroslav Horálek

  jednatel společnosti
  Email: horalek@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 725 000 324
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Hana Trefilová

  bytový technik, správa hřbitova
  Email: trefilova@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 693 253
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 606
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Veronika Cibulková

  účetnictví SVJ
  Email: cibulkova@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 725 660 893
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Martina Šťastná

  příjem objednávek, účetní technického zabezpečení
  Email: stastna@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 610
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Ladislav Vitek

  technik střediska technických služeb
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 725 660 895
  Adresa:
  Školní 542
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Jan Černuška

  technik
  Email: cernuska@smkynsperk.cz
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 609
  Adresa:
  Školní 542
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • František Kuneš

  obsluha kotelen
  Email: kunes@smkynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 614
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Pavel Velíšek

  elektroinstalace, opravy
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 725 660 890
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří
 • Pavel Vláčil

  vodoinstalatér, opravy
  Telefon: +420 352 683 061
  Fax: +420 352 693 253
  Mobil: +420 775 736 608
  Adresa:
  Chebská 697
  357 51 Kynšperk nad Ohří

Městské kulturní středisko (7)

 • Hana Bajcarová

  účetní
  Email: ucetni@mkskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 085
  Mobil: +420 602 314 245
 • Lenka Bilinčuková

  infocentrum, cestovní agentura, výstavní síň, redakce Kynšperského zpravodaje
  Email: infocentrum@mkskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 271
  Mobil: +420 602 314 241
 • Ing. Vladimír Palík

  ředitel příspěvkové organizace
  Email: palikv@mkskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 085
  Mobil: +420 607 581 073
 • Pavlína Kočárková

  správce MKS, výlep programů a plakátů, městské sportoviště - rezervace
  Email: video@mkskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 085
  Mobil: +420 602 314 245
 • Štěpánka Hendrychová

  programová referentka, pronájmy, výstavní síň
  Email: mks@mkskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 085
  Mobil: +420 602 314 245
 • Irena Zolotarová

  Vedoucí knihovny
  Email: knihovnakynsperk@quick.cz
  Telefon: +420 352 683 278
 • Helena Velíšková

  Knihovnice
  Email: knihovnakynsperk@quick.cz
  Telefon: +420 352 683 278

Městská policie Kynšperk nad Ohří (1)

 • Jaroslav Pajerek

  strážník městské policie
  Email: mestska.policie@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 270
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 602 110 524

Mateřská škola, ul. Školní (1)

 • Mgr. Vlastimila Prchalová

  ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola v ul. Školní 525
  Telefon: +420 352 683 043
  Poznámka:
  budova MŠ Školní : 352 683 043
  budova MŠ Zahradní: 352 683 182

Mateřská škola, U Pivovaru (6)

 • Milena Valešová

  ředitelka MŠ U Pivovaru
  Email: skolkaupivovaru@volny.cz
  Telefon: +420 352 693 417
  Fax: +420 352 693 417
  Mobil: +420 721 843 121
 • Alena Kociánová

  učitelka
  Email: skolkaupivovaru@volny.cz
  Telefon: +420 352 693 417
  Fax: +420 352 693 417
 • Milena Becková

  učitelka
  Email: skolkaupivovaru@volny.cz
  Telefon: +420 352 693 417
  Fax: +420 352 693 417
 • Ivana Vebrová

  učitelka
  Email: skolkaupivovaru@volny.cz
  Telefon: +420 352 693 417
  Fax: +420 352 693 417
 • Jana Dusíková

  kuchařka
  Telefon: 352693417
 • Hana Lathová

  uklízečka

Základní škola Kynšperk nad Ohří (44)

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří (15)

 • Bc. Alena Konečná, DiS.

  ředitelka, učitelka hry na klavír, korepetice
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Ing. Miriam Knorková

  hospodářka
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Stanislav Bárta

  učitel hry na trubku a zobcovou flétnu
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Karla Drašarová

  učitelka hudební nauky a hry na zobcovou a příčnou flétnu a keyboard
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Jan Jirmásek

  učitel hry na elektrickou a basovou kytaru a kontrabas
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Jiří Janata

  učitel hry na lesní roh a bicí
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Ludmila Janatová

  učitelka hry na kytaru, příčnou flétnu a klavír
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Zdeňka Karbulová

  učitelka hry na akordeon a keyboard
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Lenka Knoblochová

  učitelka hry na příčnou a zobcovou flétnu, dechový orchestr
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Erika Kutišová

  učitelka zpěvu a přípravné hudební výchovy, pěvecký sbor a výuka hry na keyboard
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Věra Medvecká

  učitelka kresby, malby a grafiky
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Eva Mrázková

  učitelka slovesného projevu, recitace, vedoucí divadelního souboru, loutky
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Pavel Tyralík

  učitel hry na housle a kytaru
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Jiří Černý

  učitel hry na bicí nástroje
  Email: info@zuskynsperk.cz
  Telefon: +420 352 683 229
 • Mgr. Zdeněk Drholecký

  učitel hry na klarinet, saxofon

Sbor dobrovolných hasičů (1)

 • Marek Matoušek

  velitel jednotky SDH
  Telefon: +420 352 683 480
  Mobil: +420 777 299 956
DATUM

Pátek, 28.duben 2017

Svátek slaví Vlastislav

 
AKTUALITY
 
28.04.2017
27.04.2017
27.04.2017
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
27.04.2017
06.03.2017
15.11.2016
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště