Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odkazy:
             Evropská unie

             Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

             Centrum pro regionální rozvoj České republiky

             Ministerstvo zemědělství ČR

             Ministerstvo životního prostředí ČR

             Státní fond životního prostředí ČR

             Karlovarský kraj

             Živý kraj

TŘEŠŇOVKA - prodej 16 pozemků - program finanční podpory (8)

MAS - IROP: Modernizace chodníku Nádražní ulice (3)

Revitalizace zeleně - Kynšperk nad Ohří (1)

 • 05.05.2021
  PUBLICITA
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je výsadba a údržba stromové a keřové zeleně na vybraných 16 dílčích lokalitách ve městě Kynšperk nad Ohří - realizací projektu dojde k zvýšení biologické rozmanitosti a migrační prostupnosti území

Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře (3)

Revitalizace náměstí SNP Kynšperk nad Ohří (1)

Revitalizace a obnova veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří (1)

MAS IROP „Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“ (8)

Pořízení velkokapacitní hasičské cisterny pro JSDH Kynšperk nad Ohří (2)

Kotlíkové dotace, kotlíkové půjčky (2)

Demolice objektu č. p. 175 v ulici Dlouhá, Kynšperk nad Ohří (1)

Dotace z Karlovarského kraje 2022 (1)

 • 01.06.2022
  Údržba cyklostezky podél silnice tř. III/2125 Kamenný Dvůr
  Projekt „Údržba cyklostezky podél silnice tř. III/2125 Kamenný Dvůr“ byl podpořen z rozpočtu Karlovarského kraje z dotačního „Programu na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ částkou 247 000,00 Kč. Předmětem projektu je dílčí oprava zvlněných a popraskaných částí asfaltového povrchu cyklostezky, a dále výměna mobiliáře umístěného podél cyklostezky (lavičky a odpadkové koše)

Dotace z Karlovarského kraje 2021 (3)

Dotace z Karlovarského kraje 2020 (3)

Dotace hospodaření v lesích 2022 (1)

 • 23.06.2022
  Oznámení příjemce dotace 2022
  Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení vlády)

Dotace hospodaření v lesích 2021 (2)

 • 22.12.2021
  Oznámení příjemce dotace 2021
  Umělá obnova a ochrana lesa
 • 17.12.2021
  Oznámení příjemce dotace 2021
  Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 - Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 - Škoda vzniklá v roce 2020 v souvislosti s nahodilou těžbou (§ 2 písm. n) lesního zákona) jehličnatého dříví v lesích mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo pozemky, které jsou objekty důležitými pro obranu státu

Dotace hospodaření v lesích 2020 (3)

 • 18.11.2020
  Oznámení příjemce dotace 2020
  Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 - Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 - Škoda vzniklá v roce 2019 v souvislosti s nahodilou těžbou (§ 2 písm. n) lesního zákona) jehličnatého dříví v lesích mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo pozemky, které jsou objekty důležitými pro obranu státu
 • 22.04.2020
  Oznámení příjemce dotace 2020
  Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích - Vyklizování nebo přibližování dříví koněm
 • 20.04.2020
  Oznámení příjemce dotace 2020
  Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 - Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 - Škoda vzniklá z nahodilých těžeb v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018

Dotace hospodaření v lesích 2018 (1)

 • 04.12.2018
  Oznámení příjemce dotace 2018
  Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích - Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi

Dotace hospodaření v lesích 2017 (3)

 • 06.12.2017
  Oznámení příjemce dotace 2017
  Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku - Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
 • 30.11.2017
  Oznámení příjemce dotace 2017
  Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku - Přirozená obnova a umělá obnova síjí
 • 24.11.2017
  Oznámení příjemce dotace 2017
  Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích - Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi

Dotace hospodaření v lesích 2016 (1)

 • 27.06.2016
  Oznámení příjemce dotace 2016
  Dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
DATUM

Úterý, 06.červen 2023

Svátek slaví Norbert

 
AKTUALITY
 
05.06.2023
02.06.2023
31.05.2023
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
06.03.2023
13.12.2021
20.10.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště