Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Freska v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Na severní straně kostela Nanebevzetí Panny Marie byla, při rekonstrukci tohoto kostela v roce 2005, po demontáži oltáře Ukřižování nalezena malba oltářní architektury s postavami světců sv. Víta a sv. Diviše Pařížského a ústředním obrazem s biblickými výjevy.

Dle zjištěných informací lze konstatovat, že ústřední motiv na oltářním obraze znázorňuje zázrak nebo přímluvu sv. Barbory. Nejedná se o znázornění události z jejího života, ale o její přímluvné působení jako patronky dobré smrti. Legenda hovoří o tom, že jeden zločinec byl odsouzen na smrt naražením na kůl. V pozadí obrazu jsou znázorněni takto odsouzení delikventi. Jeden z delikventů všech svých činů litoval, chtěl se vyzpovídat a proto se modlil k sv. Barboře. Ze svého kůlu spadl, doplazil se k blízkým příbytkům, kde byl knězem vyzpovídán, zaopatřen a bylo mu podáno sv. přijímání. Celý tento výjev je znázorněn v přední části obrazu. Nad tímto motivem se v oblacích vznáší sv. Barbora, která adoruje Nejsvětější Svátost a přimlouvá se za odsouzence. Motiv obrazu ukazuje na pradávná působení Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou v Kynšperku nad Ohří, kteří uctívali sv. Barboru jako patronu dobré smrti také proto, že provozovali špitály, měli tedy zájem, aby jejich svěřenci odcházeli z tohoto světa dobrou smrtí, tedy smíření s Bohem i s lidmi.

Freska je signována malířem Dollhopfem z Tachova v roce 1729. Její výjimečnost je také v tom, že malba je kompletní včetně oltářní architektury a 13 postav světců a patronů.

Tato freska byla v roce 2006 zrestaurována za finanční spoluúčasti Karlovarského kraje.

DATUM

Pátek, 14.červen 2024

Svátek slaví Roland

 
AKTUALITY
 
13.06.2024
13.06.2024
13.06.2024
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

Kynšperský čáp

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
15.03.2024
04.03.2024
18.10.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště