Uživatelské jméno: Heslo:

Radnice

stránky městského úřadu

Kontakty

Zastupitelstvo města (17)


Rada města (5)

 • Ing. Tomáš Svoboda

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 725 074 192
 • Jana Tomsová

  členka zastupitelstva a rady města, 1. místostarostka
 • Marek Matoušek

  člen zastupitelstva a rady města, 2. místostarosta
 • Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA

  členka zastupitelstva a rady města
 • Pavel Benda

  člen zastupitelstva a rady města

Starosta města (1)

 • Ing. Tomáš Svoboda

  starosta, člen rady a zastupitelstva města
  Email: starosta@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 260
  Fax: +420 352 324 268
  Mobil: +420 725 074 192

Místostarosta (2)

 • Jana Tomsová

  členka zastupitelstva a rady města, 1. místostarostka
 • Marek Matoušek

  člen zastupitelstva a rady města, 2. místostarosta

Tajemník Městského úřadu (1)

 • Ing. Petr Kučera

  tajemník, vedoucí úřadu
  Email: tajemnik@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 410

Kancelář starosty (1)


Finanční odbor (5)

 • Ing. Jaroslava Kocová

  vedoucí finančního odboru – rozpočet města
  Email: kocova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 262
  Fax: +420 352 324 268
 • Krista Murinová

  hlavní účetní – příjmová část rozpočtu, výkaznictví, daňová přiznání, finanční vypořádání se státním rozpočtem
  Email: murinova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 263
  Fax: +420 352 324 268
 • Martina Nemethová

  účetní – výdajová část rozpočtu, příspěvky z rozpočtu města, evidence majetku městského úřadu a organizačních složek města
  Email: nemethova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 264
  Fax: +420 352 324 268
 • Blanka Kučerová

  personalistika, mzdová agenda, evidence pohledávek
  Email: kucerova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 324 265
  Fax: +420 352 324 268
 • Ivana Jägerová

  pokladna, místní poplatky, vymáhání pohledávek v rámci agendy místní poplatky
  Email: jagerova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 452
  Fax: +420 352 324 268

Majetkový odbor (6)

 • Ing. Kateřina Jílková

  vedoucí majetkového odboru - životní prostředí, povolování kácení stromů, evidence včelstev, evidence nemovitého majetku města
  Email: jilkova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 430
  Fax: +420 352 324 268
 • Ing. Alžběta Kubalíková

  byty a nebytové prostory ve vlastnictví města, městský systém nakládání s odpady
  Email: kubalikova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 432
 • Petra Sirůčková

  dotace a granty (žadatel město), agenda práva myslivosti, prodeje, pronájmy, pachty apod. pozemků ve vlastnictví města
  Email: siruckova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 447
 • Zdeňka Černá

  plány investic, projektové přípravy, výběrová řízení, přidělování vyhrazených parkovacích míst, systém dopravy ve městě, evidence kulturních památek města, rybářské lístky
  Email: cerna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 435
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Soňa Kinderová

  investice, stavební dozor, pojištění majetku města, opravy majetku, čištění a úklid města, veřej. osvětlení, opravy místních komunikací, údržba veř. zeleně, správce objektů města lesního majetku města, smlouvy o dočasném užívání pozemků a souhlasy-stavby
  Email: kinderova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 433
  Fax: +420 352 324 268
 • Jiří Bednář

  investice města a příspěvkových organizací, investice do bytového a nebytového fondu města, výběrová řízení, stavební dozor, veřejné osvětlení, opravy místních komunikací
  Email: bednar@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 434
  Fax: +420 352 324 268

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy (5)

 • Ing. Jana Všetečková, DiS.- t.č. rodičovská dovolená

  vedoucí odboru výstavby, územního plánování a dopravy - PO DOBU RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ ZASTUPUJE TAJEMNÍK ÚŘADU
 • Jitka Kovaříková

  referent - stavební úřad
  Email: kovarikova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 441
  Fax: +420 352 324 268
 • Irena Kučková

  referent - stavební úřad
  Email: kuckova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 446
 • Lenka Heráková

  referent - administrativní pracovník, silničně správní úřad, statistika, archív
  Email: herakova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 443
  Fax: +420 352 324 268
 • Václav Lukáč

  administrativní pracovník
  Telefon: +420 352 350 442

Správní a sociální odbor (6)

 • Bc. Pavla Danielová

  vedoucí správního a sociálního odboru, evidence obyvatel, agenda školství, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce
  Email: danielova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 428
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Alena Kadavá

  matrika, ověřování listin a podpisů, svatby a další občanské obřady (vítání občánků, životní výročí apod.), Czech POINT, agenda voleb, přihlašování občanů k trvalému pobytu
  Email: kadava@kynsperk.cz
  Telefon: + 420 352 350 427
  Fax: + 420 352 324 268
 • Anna Žilinová

  podatelna, spisová služba, úřední deska, Czech POINT, agenda shromažďovací dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  Email: podatelna@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 421
  Fax: +420 352 324 268
 • Bc. Pavla Danielová INFORMACE - VEDOUCÍ ODBORU

  přestupky, metodické řízení Sboru dobrovolných hasičů, veřejné opatrovnictví
  Email: danielova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 428
  Fax: +420 352 234 268
 • Mgr. Petra Milisdörferová, DLOUHODOBĚ NEPŘÍTOMNA

  sociální práce - poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, sociálně-právní ochrana dětí na úrovni POÚ
  Email: milisdorferova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 423
  Fax: +420 352 324 268
 • Michaela Kisová, DiS., DLOUHODOBĚ NEPŘÍTOMNA

  sociální práce – poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, sociálně-právní ochrana dětí na úrovni POÚ, veřejné opatrovnictví
  Email: kisova@kynsperk.cz
  Telefon: +420 352 350 424
  Fax: +420 352 324 268

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (1)

 • Bc. Soňa Kinderová

  Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR pro Městský úřad Kynšperk nad Ohří vykonává Bc. Soňa Kinderová
  Email: kinderova@kynsperk.cz
  Telefon: 352 350 433
  Mobil: 602 376 583
DATUM

Pondělí, 06.prosinec 2021

Svátek slaví Mikuláš

 
AKTUALITY
 
06.12.2021
30.11.2021
30.11.2021
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
20.10.2021
21.09.2021
02.09.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště