Uživatelské jméno: Heslo:

Radnice

stránky městského úřadu

Úřední deska

od 06.12.2021
ochranné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 (Vývěs č. 528/21)

od 03.12.2021 do 20.12.2021
Veřejná vyhláška
Městský úřad Sokolov

Veřejná vyhláška- oznámení (Vývěs č. 527/21)

,, Kynšperk nad Ohří- Odkanalizování části Kynšperka nad Ohří a Dolních Pochlovic do kanalizační sítě města- kanalizace a intenzifikace ČOV Kynšperk
od 02.12.2021 do 20.12.2021
oznámení o uložení písemnosti
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Oznámení o uložení písemnosti (Vývěs č. 526/21)

Sismilich Lukáš - rok narození 1985
od 01.12.2021
nabídka bytu k pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

nabídka- pronájem bytu (Vývěs č. 525/21)

byt č. 5, ul. Mistra Jana Husa 222, Kynšperk nad Ohří
od 30.11.2021 do 09.12.2021
Veřejné zasedání zastupitelstva města
Město Kynšperk nad Ohří

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA (Vývěs č. 523/21)

08.12.2021 od 16:00 hod. v jednacím sále radnice Maxima Gorkého č. p. 1, Kynšperk nad Ohří
od 30.11.2021
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

záměr pronájmu nemovitých věcí (Vývěs č. 524/21)

záměr pronájmu nemovitých věcí- části pozemku parc. č. 1198/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 29.11.2021 do 15.12.2021
Informace
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Informace- VODÁRNA SOKOLOVSKO (Vývěs č. 515/21)

od 29.11.2021 do 15.12.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Zrušení mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb (Vývěs č. 516/21)

s účinností od 26. 11. 2021 od 18 hodin
od 29.11.2021 do 15.12.2021
Sbírka zákonů - usnesení vlády ČR
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

částka Sbírky zákonů č. 196/2021 (Vývěs č. 520/21)

obsahující krizové usnesení vlády přijatá na jednání vlády dne 26. 11. 2021 - k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
od 29.11.2021 do 14.12.2021
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
Karlovarský kraj - hejtman kraje

13. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (Vývěs č. 522/21)

13.12.2021 od 09:00 hod.
od 29.11.2021 do 06.12.2021
ochranné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 (Vývěs č. 517/21)

s účinností od 29. 11. 2021
od 29.11.2021
Rozhodnutí
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce a použití medicinálního kyslíku (Vývěs č. 518/21)

od 29.11.2021
Rozhodnutí
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax – posilovací dávka po uplynutí 5 měsíců (Vývěs č. 519/21)

od 29.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změna mimořádného opatření z 10. 11. 2021 k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků (Vývěs č. 521/21)

s účinností od 1. 12. 2021
od 26.11.2021
Usnesení
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Usnesení č. 1065: Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky (Vývěs č. 512/21)

Usnesení č. 1065: Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
od 26.11.2021
Usnesení
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Usnesení č. 1067: Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče (Vývěs č. 513/21)

Usnesení č. 1067: Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
od 26.11.2021
Usnesení
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Usnesení č. 1066: Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb (Vývěs č. 514/21)

Usnesení č. 1066: Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb
od 25.11.2021 do 13.12.2021
oznámení o uložení písemnosti
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Oznámení o uložení písemnosti (Vývěs č. 509/21)

Jiří Pifka (rok nar. 1993)
od 25.11.2021 do 13.12.2021
oznámení o uložení písemnosti
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Oznámení o uložení písemnosti (Vývěs č. 510/21)

Jana Pátková (rok nar. 1965)
od 25.11.2021 do 13.12.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje movitého majetku ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 511/21)

záměr prodeje: osobní automobil VW Bora
od 25.11.2021
Informace
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Informace- Radon na pracovišti (Vývěs č. 508/21)

od 24.11.2021 do 31.01.2022
Informace
JUSTICE.CZ

Milostivé léto (Vývěs č. 507/21)

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.
od 24.11.2021 do 10.12.2021
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení nálezu č. 20/2021 (Vývěs č. 503/21)

od 24.11.2021 do 10.12.2021
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení nálezu č. 21/2021 (Vývěs č. 504/21)

od 24.11.2021 do 10.12.2021
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr pronájmu nemovitých věcí (Vývěs č. 506/21)

záměr pronájmu nemovitých věcí- části pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní porost) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 24.11.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 505/21)

záměr prodeje nemovité věci- části pozemku parc.č. 1577/1 (ostatní plocha/ ostatní komunikace) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 23.11.2021 do 09.12.2021
záměr výpůjčky
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr výpůjčky nemovité věci (Vývěs č. 496/21)

záměr výpůjčky nemovité věci- části pozemku parc. č. 146/2 (ostatní plocha/manipulační plocha) v k.ú. Dolní Pochlovice a obci Kynšperk nad Ohří
od 23.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změnu mimořádného opatření ze dne 5. 3. 2021 k pravidlům pro hlášení výsledků antigenních testů do ISIN (Vývěs č. 497/21)

s účinností od 23. 11. 2021
od 23.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních (Vývěs č. 498/21)

s účinností od 29. 11. 2021
od 23.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změnu mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (Vývěs č. 499/21)

s účinností od 23. 11. 2021
od 23.11.2021
Obecně závazná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 3/2021 (Vývěs č. 500/21)

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
od 23.11.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 501/21)

záměr prodeje nemovité věci- pozemků parc.č. 112 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 113 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně staveb technického vybavení na nich se nacházejících, vše v k.ú. Liboc u Kynšperka a obci Kynšperk nad Ohří
od 23.11.2021
záměr směny
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr směny nemovité věci (Vývěs č. 502/21)

záměr směny nemovité věci- pozemků parc.č. 786/2 (zahrada) a 817 (zahrada) v k.ú. Kynšperk nad Ohří, za pozemek parc.č. 1256/2 (ostatní plocha/manipulační plocha) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 19.11.2021 do 06.12.2021
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

oznámení o uložení písemnosti (Vývěs č. 494/21)

Oznámení o uložení písemnosti čj. 07718/21 - Mezei
od 19.11.2021 do 06.12.2021
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Oznámení o uložení písemnosti (Vývěs č. 495/21)

oznámení o uložení písemnosti - Nagy
od 19.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb (Vývěs 491/21)

s účinností od 22. 11. 2021
od 19.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Mimořádné opatření k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 (Vývěs č. 492/21)

od 19.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změnu mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách (Vývěs č.493/21)

od 19.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců (Vývěs č. 494/21)

s účinností od 22. 11. 2021
od 18.11.2021
Návrh rozpočtu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Návrh rozpočtu na rok 2022 (Vývěs č. 489/21)

návrh rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok 2022
od 18.11.2021
Obecně závazná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 2/2021 (Vývěs č. 490/21)

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
od 15.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změnu mimořádného opatření ze dne 13. 1. 2021 k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování (Vývěs č. 482/21)

s účinností od 15. 11. 2021
od 15.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změnu mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 k ochraně dýchacích cest (Vývěs č. 484/21)

s účinností od 15. 11. 2021
od 15.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změnu mimořádného opatření ze dne 28. 6. 2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování (Vývěs č. 485/21)

s účinností od 15. 11. 2021
od 15.11.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví Praha

Změnu mimořádného opatření ze dne 30. 8. 2021 k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb (Vývěs č. 486/21)

s účinností od 15. 11. 2021
od 10.11.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 480/21)

záměr prodeje nemovité věci- pozemku parc.č. 480/4 (ostatní plocha/jiná plocha) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 09.11.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 479/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří ev. č. sml. 102/2021
od 04.11.2021
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, tajemník

Úprava provozní doby pokladny MěÚ Kynšperk nad Ohří od 08.11.2021 (Vývěs č. 473/21)

od 03.11.2021
Nabídka pozemků k pronájmu
Státní pozemkový úřad Praha 3

Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ- nabídka pozemků k pronájmu (Vývěs č. 469/21)

nabídka pozemků k pronájmu k 03.11.2021 (kolo č. 73)
od 03.11.2021
Návrh rozpočtu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022 (Vývěs č. 470/21)

od 03.11.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr prodeje nemovitých věcí (Vývěs č. 471/21)

záměr prodeje nemovité věci- části pozemku parc.č. 803 (zahrada) označené dle geometrického plánu č. 1560-4/2021 novým parc. č. 803/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 02.11.2021
nabídka bytu k pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

nabídka - pronájem bytu (Vývěs č. 466/21)

ulice J. K. Tyla č. p. 882, Kynšperk nad Ohří, byt č. 7
od 29.10.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 464/21)

záměr prodeje nemovité věci- části pozemku parc.č. 1196/1 o výměře cca 2 x 900 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 27.10.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr prodeje nemovité věci (Vývěs č. 463/21)

záměr prodeje nemovité věci- části pozemků parc. č. 1510/1 a 1511/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 26.10.2021 do 06.12.2021
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání, který není bytem (Vývěs č. 460/21)

záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání, který není bytem, v budově v Kynšperku nad Ohří, č.p. 464 (stavba pro administrativu), která je součástí pozemku p. č. 29 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 26.10.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 461/21)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory výstavby rodinných domů v lokalitě Třešňovka z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (ev. č. sml.: 101/2021)
od 20.10.2021 do 21.04.2022
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 05/2021 (Vývěs č. 451/21)

od 13.10.2021 do 14.10.2024
Veřejnoprávní smlouva
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor

Smlouvy o návratné finanční výpomoci (Vývěs. 446/21)

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu Města Kynšperk nad Ohří pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Karlovarském kraji- 1. výzva
od 21.09.2021 do 22.03.2022
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 04/2021 (Vývěs č. 419/21)

od 21.09.2021
Informace
Karlovarský kraj- náměstek hejtmana

Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany (Vývěs č. 420/21)

od 14.09.2021 do 02.01.2023
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (Vývěs č. 412/21)

od 06.09.2021 do 01.01.2024
Informace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,územní pracoviště Plzeň- odloučené pracoviště Karlovy Vary

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník (Vývěs č. 405/21)

od 02.09.2021 do 03.03.2022
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 03/2021 (Vývěs č. 399/21)

od 03.08.2021 do 04.02.2022
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 02/2021 (Vývěs č. 357/21)

od 23.07.2021
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr prodeje nemovitých věcí- pozemků v lokalitě Třešňovka (Vývěs č. 348/21)

parc.č. 900/1 a 938/11 k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 30.06.2021
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor

Změna termínu vývozu biologicky rozložitelného odpadu (Vývěs č. 334/21)

upravený harmonogram vývozu bioodpadu na rok 2021
od 28.06.2021
Obecně závazná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích (Vývěs č. 327/21)

od 03.06.2021 do 06.12.2021
Oznámení nálezu
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, správní a sociální odbor

Oznámení o nálezu zvířete č. 01/2021 (Vývěs č. 286/21)

od 03.06.2021
Oznámení
Katastrální úřad pro Karlovarský Kraj, Katastrální pracoviště Sokolov

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (Vývěs č. 288/21)

revize katastru nemovitostí od 09.08.2021 -30.11.2022
od 12.05.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zajištění sociální služby- pečovatelské služby v roce 2021 (Vývěs č. 246/21)

od 23.04.2021
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, tajemník

Páteční omezení výkonu agend- správního a sociálního odboru (Vývěs č. 197/21)

s účinností ode dne 26.04.2021
od 09.02.2021
záměr pachtu nebo pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení- záměr zemědělského pachtu nebo pronájmu pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 46/21)

záměr pachtu resp. zemědělského pachtu nemovité věci- pozemku p.č. 1395/1 (orná půda) v k. ú. Kynšperk nad Ohří
od 18.01.2021
Informace
Město Kynšpek nad Ohří, majetkový odbor

Ceník služeb za komunální odpad platný pro právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání (Vývěs č. 21/21)

Ceník služeb za komunální odpad platný pro právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání platný od 01.01.2021
od 13.01.2021
Informace
Město Kynšpek nad Ohří, majetkový odbor

Harmonogram svozů odpadu pro rok 2021 (Vývěs č. 17/21)

od 1. ledna 2021 nově zajišťuje pro město Kynšperk nad Ohří svoz komunálního odpadu včetně jeho separovaných složek společnost Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
od 07.01.2021
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 18 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr Sokolov ze dne 01.10.2003 (Vývěs č. 7/21)

od 07.01.2021
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 19 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okr. Sokolov ze dne 01.11.2002 (Vývěs č. 8/21)

od 07.01.2021
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva- uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina o spolupráci při zabezpečování požární ochrany (Vývěs č. 9/21)

od 03.12.2020
Veřejnoprávní smlouva
Krajský úřad Karlovarského kraje Karlovy Vary

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (Vývěs č. 489/20)

evidenční číslo smlouvy KK02183/2020, dotace se poskytuje na účel: dotační program 11- rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C
od 30.09.2020
Nařízení města Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení města Kynšperk nad Ohří č. 1/2020 (Vývěs č. 384/20)

plán zimní údržby místních komunikací
od 02.09.2020 do 02.01.2024
katastrální zákon- aktualizace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,územní pracoviště Plzeň- odloučené pracoviště Karlovy Vary

Agenda nedostateně určitě označených osob v katastru nemovitostí- neznámý vlastník (Vývěs č. 349/20)

seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
od 01.09.2020
záměr pronájmu
Město Kynšperk nad Ohří

Záměr pronájmu nemovité věcí- části pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 344/20)

část pozemku p.č. 1196/1 (zahrada) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 28.07.2020 do 02.01.2023
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy (Vývěs č. 297/20)

od 06.04.2020 do 02.01.2023
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy (Vývěs č. 100/20)

opatření obecné povahy
od 03.04.2020
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu města Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 98/20)

Veřejnoprávní smlouva s TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s.
od 27.02.2020
Smlouva o spolupráci
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 17 (Vývěs č.20/20)

Dodatek č. 17 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr. Sokolov
od 25.02.2020
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (Vývěs č. 18/20)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na zajištění sociální služby- pečovatelské služby v roce 2020
od 01.01.2020
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 1/2019 (Vývěs č. 242/19)

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 01.01.2020
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (Vývěs č. 243/19)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích
od 20.12.2019
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 18 (Vývěs č. 248/19)

Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okr. Sokolov
od 10.12.2019 do 31.12.2022
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška (Vývěs č.239/19)

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
od 07.11.2019
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení města Kynšperk nad Ohří č. 1/2019 (Vývěs č. 215/19)

plán zimní údržby místních komunikací
od 23.09.2019 do 01.01.2024
katastrální zákon- aktualizace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (Vývěs č. 184/19)

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
od 17.09.2019
Zásady pro pronájem/ výpůjčku pozemků, pachtů- resp. zemědělských pachtů, ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří

Zásady (Vývěs č. 178/19)

Zásady pro pronájem/ výpůjčku pozemků, pachtů- resp. zemědělských pachtů, ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří
od 02.09.2019 do 03.01.2022
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška (Vývěs č. 167/19)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
od 11.04.2019
Oznámení
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení o záměru prodeje nemovitých věcí (vývěs č. 64/19)

Oznámení o záměru prodeje nemovitých věcí - pozemek p. č. 101/1 (orná půda) v katastrálním území Štědrá u Kynšperka nad Ohří
od 12.03.2019 do 31.12.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (vývěs č. 34/16)

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
od 27.02.2019 do 28.02.2022
Veřejnoprávní smlouva
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva (vývěs č. 28/19)

Veřejnoprávní smlouva mezi smluvními stranami: Město Kynšperk nad Ohří a Pomoc v nouzi, o. p. s.
od 27.09.2018
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 (vývěs č. 201/18)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 13.08.2018
Záměr prodeje
Město Kynšperk nad Ohří

Oznámení o záměru prodeje ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří (vývěs č. 149/18)

Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemku p.č. 98 o výměře 2111m2 a p.č. 97 o výměře 422m2, jehož součástí je budova č.p. 525 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
od 16.01.2018
Oznámení
Město Kynšperk nad Ohří

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení (vývěs č. 13/18)

od 19.12.2017
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o spolupráci pro zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov (vývěs č. 183/17)

od 19.12.2017
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o spolupráci pro zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (vývěs č. 184/17)

od 17.10.2017 do 31.12.2023
Oznámení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň

Aktualizovaný seznam pro veřejnost o nedostatečně identifikovaných vlastnících (vývěs č. 146/17)

Aktualizovaný seznam pro veřejnost o nedostatečně identifikovaných vlastnících
od 09.06.2017
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří, finanční odbor

Doplňující informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (vývěs č. 90/17)

od 15.12.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (vývěs č. 238/16)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích
od 15.12.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 (vývěs č. 239/16)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kynšperk nad Ohří
od 20.09.2016
Informace
Město Kynšperk nad Ohří

Termíny sňatečných obřadů v Kynšperku nad Ohří od 01.01.2017 (vývěs č. 183/16)

Termíny sňatečných obřadů v Kynšperku nad Ohří od 01.01.2017 v obřadní síni Městského úřadu Kynšperk nad Ohří
od 29.02.2016
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 (vývěs č. 41/16)

OZV č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kynšperk nad Ohří
od 04.01.2016
Informace
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí" (vývěs č. 2/16)

Vyžádejte si zdarma
od 15.10.2015 do 31.12.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (vývěs č. 217/15)

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
od 29.06.2015
Informace
Magistrát města Karlovy Vary

Podnikáte v České republice a chcete realizovat zakázku v Evropské unii? (vývěs č. 132/15)

Podnikáte v České republice a chcete realizovat zakázku v Evropské unii?
od 27.02.2015
Smlouva o spolupráci
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí(vývěs č. 47/15)

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí
od 13.02.2015
Smlouva o spolupráci
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov(vývěs č. 35/15)

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí okr. Sokolov
od 02.02.2015
Obecně závazná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška Kynšperk nad Ohří č. 2/2014 (vývěs č. 29/15)

Obecně závazná vyhláška Kynšperk nad Ohří č. 2/2014 o zrušení Obecně závazné vyhlášky 1/1997, o obecně závazných částech územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří
od 19.09.2014
Obecně závazná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (vývěs č. 218/14)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
od 20.02.2014
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 12 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování ožární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 40/14)

Dodatek č. 12 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování ožární ochrany v obci Libavské Údolí, okres Sokolov
od 06.02.2014
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr. Sokolov (Vývěs č. 30/14)

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov, okr. Sokolov
od 22.08.2013
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kynšperk nad Ohří (Vývěs č. 208/13)

Informace o doručování zásilek pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Kynšperk nad Ohří
od 27.02.2013
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 54/13)

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí ue dme 22. 02. 2013
od 13.12.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích (Vývěs č. 313/12)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích
od 15.10.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č. 1/2012 (Vývěs č. 269/12)

Nařízení obce č. 1/2012. které mění nařízení obce č. 2/2008 ve znění nařízení obce č. 1/2009 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperk nad Ohří
od 01.03.2012
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška Města Kynšperk nad Ohří č. 1/2012 (Vývěs č. 80/12)

Obecně závazná vyhláška Města Kynšperk nad Ohří č. 1/2012 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a interaktivní videoloterijní terminály
od 22.02.2012
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov - dodatek č. 9 (Vývěs č. 68/12)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov - dodatek č. 9
od 22.02.2012
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí - dodatek č. 10 (Vývěs č. 67/12)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí - dodatek č. 10
od 16.12.2011
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vývěs č. 477/11)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem
od 24.08.2011
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Příloha č. 3 OZV č. 3/2005 sběrná místa a rozpis svozů nebezpečného odpadu na léta 2011 - 2015 (Vývěs č. 303/11)

Příloha č. 3 OZV č. 3/2005 sběrná místa a rozpis svozů nebezpečného odpadu na léta 2011 - 2015 - svozy se uskuteční vždy v první čtvrtek měsíců května a září
od 22.02.2011
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 73/11)

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí, okres Sokolov
od 14.02.2011
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údolí (Vývěs č. 63/11)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Libavské Údo + 7 dodatků mlouvy
od 09.02.2011
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov (Vývěs č. 56/11)

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov
od 07.02.2011
Informace
Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Ceník pečovatelské služby (Vývěs č. 54/11)

Ceník pečovatelské služby
od 31.01.2011
Informace
Město Kynšperk nad Ohří (SSO)

Informace pro občany s místem trvalého pobytu na ohlašovně úřadu (Vývěs č. 45/11)

Informace o doruručování občanům s místem trvalého pobytu na ohlašovně úřadu
od 01.01.2011
Veřejná vyhláška
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterouu se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/99, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 16.12.2010
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 (Vývěs č. 431/10)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 02.01.2010
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 - Požární řád obce
od 15.11.2009
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č. 1/2009

Nařízení obce č. 1/2009, které mění nařízení obce č. 2/2008 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperku nad Ohří.
od 01.04.2009
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, řpepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem
od 25.02.2009
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina (přestupky) (Vývěs č. 66/11)

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina
od 01.01.2009
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2006, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 01.12.2008
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Nařízení obce č. 2/2008

Nařízení obce č. 2/2008 o zimní údržbě místních komunikací ve městě Kynšperku nad Ohří
od 01.06.2008
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

OZV O zřízení Městské policie Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška Města Kynšperk nad Ohří O zřízení Městské policie Kynšperk nad Ohří č. 2/08
od 01.01.2007
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění OZV č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění OZV č. 3/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
od 29.09.2006
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se doplňuje OZV města Kynšperk nad Ohří č. 1/1997

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 1/1997 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří
od 01.02.2006
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov (přestupky) (Vývěs č. 64/11)

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kynšperk nad Ohří a obcí Kaceřov - ze dne 01.02.2006
od 15.12.2005
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o čistotě a veřejném pořádku ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/1996 - o čistotě a veřejném pořádku
od 21.05.2005
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2005 , k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2005 , k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a vyhledávání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
od 01.01.2005
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/1999

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/1999 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských kol a školní družiny, ve znění OZV č. 2/2001 a 2/2003
od 01.01.2004
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003

Obecně závazná vyhláška č. 7/2003, kterou se stanoví dvousložková forma úhrady plateb za vodné a stočné
od 01.12.2003
Vyhlášky
Město Kynšperk nad Ohří

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří 6/2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 01/97

Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří 6/2003, kterou se mění a doplňuje OZV města Kynšperk nad Ohří č. 01/97, o obecně závazných částech územního plánu sídelního útvaru Kynšperk nad Ohří
od 01.10.2003
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov (Vývěs č. 62/11)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Kaceřov a 7 dodatků této smlouvy
od 05.11.2002
Smlouva o spolupráci
Město Kynšperk nad Ohří

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Libavským Údolím (Vývěs č. 63/11)

Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Městem Kynšperk nad Ohří a Libavským Údolím + 8 dodatků smlouvy
DATUM

Pondělí, 06.prosinec 2021

Svátek slaví Mikuláš

 
AKTUALITY
 
06.12.2021
30.11.2021
30.11.2021
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
20.10.2021
21.09.2021
02.09.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště