Uživatelské jméno: Heslo:

Radnice

stránky městského úřadu

Formuláře ke stažení

Finanční odbor (14)

Majetkový odbor (24)

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy (51)

 • 26.07.2019
  SPOLEČNÉ
  žádost o výjimku z OTP
 • 19.06.2019
  SILNIČNÍ ÚŘAD
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - uložení inž. sítí, stavební práce, stavba lešení, umístění sběrné nádoby
 • 15.05.2018
  Oznámení záměru
 • 15.05.2018
  Společné oznámení záměru
 • 15.05.2018
  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • 15.05.2018
  Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • 15.05.2018
  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 • 15.05.2018
  Žádost o vydání společného povolení
 • 01.08.2017
  SILNIČNÍ ÚŘAD
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - kulturní a sportovní akce
 • 01.08.2017
  SILNIČNÍ ÚŘAD
  Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace v případě havárie podzemních inženýrských sítí (kanalizace, vodovod ...)
 • 01.08.2017
  SILNIČNÍ ÚŘAD
  Žádost o povolení připojení sjezdu k místní komunikaci/ o povolení připojení komunikace k místní komunikaci
 • 01.08.2017
  SILNIČNÍ ÚŘAD
  Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavírky komunikace
 • 01.08.2017
  SILNIČNÍ ÚŘAD
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - vyhrazené parkování (povolení, prodloužení)
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ
  OHLÁŠENÍ STAVBY
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ
  ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ
  Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ
  OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ
  ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ - DOKUMENTACE
  Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ - DOKUMENTACE
  Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ - DOKUMENTACE
  Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ - DOKUMENTACE
  Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a)-e) SZ nebo pro vydání stavebního povolení
 • 18.04.2013
  STAVEBNÍ - DOKUMENTACE
  Náležitosti dokumentace bouracích prací
 • 01.04.2013
  SPOLEČNÉ
  Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí (prodloužení termínu k dokončení stavby)
 • 01.04.2013
  SPOLEČNÉ
  Žádost o souhlas (popř. vyjádření) obecného stavebního úřadu podle § 15.pdf
 • 01.04.2013
  STAVEBNÍ
  Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 • 01.04.2013
  STAVEBNÍ
  OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY
 • 01.04.2013
  STAVEBNÍ
  OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ
 • 01.04.2013
  STAVEBNÍ
  Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí dle zák. č. 50/1976 Sb.
 • 01.04.2013
  STAVEBNÍ
  Žádost o povolení zkušebního provozu
 • 01.04.2013
  STAVEBNÍ
  Žádost o ověření dokumentace (skutečné provedení; pasport stavby)
 • 01.04.2013
  STAVEBNÍ
  Žádost o změnu stavby před jejím dokončením stavby
 • 01.04.2013
  STAVEBNÍ
  Žádost o dodatečné povolení stavby
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ
  ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ
  ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ
  ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ
  ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELENÍ POZEMKŮ
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ
  ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ
  Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ
  Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ - DOKUMENTACE
  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ - DOKUMENTACE
  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ - DOKUMENTACE
  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • 01.04.2013
  ÚZEMNÍ - DOKUMENTACE
  Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • 16.04.2009
  DOPRAVA
  Plná moc
 • 02.04.2007
  SPOLEČNÉ
  Písemná informace
 • 02.04.2007
  SPOLEČNÉ
  vzdání se práva odvolání
 • 02.04.2007
  SPOLEČNÉ
  žádost o souhlas vlastníka
 • 02.04.2007
  STAVEBNÍ
  Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
 • 02.04.2007
  ÚZEMNÍ
  ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
 • 02.04.2007
  ÚZEMNÍ
  PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Správní a sociální odbor (7)

Kancelář starosty - územní plán (6)

Matrika (9)

DATUM

Pondělí, 16.prosinec 2019

Svátek slaví Albína

 
AKTUALITY
 
10.12.2019
10.12.2019
09.12.2019
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
02.10.2019
27.09.2019
12.09.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště