Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Stavba jezu s rybím přechodem

Rybí přechody se budují z důvodu přirozené migrace tažných ryb. Tažné ryby se přemisťují k nakladení jiker do míst, které mají pudově zakódované. Těmto místům říkáme trdliště. Jsou to řeky i vedlejší přítoky, které mají dostatečně prokysličenou, mělkou, čistou proudnou vodu. V minulosti se stavěly jezy, zadržovací nádrže a přehrady, které zvyšovaly hladiny řek. Jejich stavitelé si ale neuvědomovali, že pro tažné ryby je to nepřekonatelná překážka. Tímto drastickým zásahem do přirozených toků řek zmizelo z vod mnoho druhů ryb. V současnosti se musejí některé druhy ryb vysazovat uměle. Jako například úhoř říční, losos obecný apod. Proto se budují rybí přechody, jako je ten kynšperský, aby se umožnilo tažným rybám bez omezení a překážek dostat k jejich přirozeným trdlištím. Jedná se hlavně o tyto ryby: úhoř říční, losos obecný, siven americký, lipan podhorní, pstruh duhový i obecný, mihule potoční, vranka obecná, střevle potoční a jiné.

Tímto krokem se pomohlo přírodním zákonům, na kterých jsme se v minulosti dopustili velkých a drastických změn v životních etapách tažných ryb. Jsem potěšen, že takovým způsobem myslí více lidí a snaží se chyby způsobené v minulosti napravit. Jsou to lidé, kterým jde o záchranu přírody a života v ní.

Kynšperský rybí přechod byl zbudován po proudu řeky Ohře na pravém rameni, které protéká kolem moderní automatické městské čistírny odpadních vod.
 

DATUM

Úterý, 03.říjen 2023

Svátek slaví Bohumil

 
AKTUALITY
 
02.10.2023
27.09.2023
25.09.2023
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
13.09.2023
22.08.2023
02.08.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště