Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Stavba jezu s rybím přechodem

Rybí přechody se budují z důvodu přirozené migrace tažných ryb. Tažné ryby se přemisťují k nakladení jiker do míst, které mají pudově zakódované. Těmto místům říkáme trdliště. Jsou to řeky i vedlejší přítoky, které mají dostatečně prokysličenou, mělkou, čistou proudnou vodu. V minulosti se stavěly jezy, zadržovací nádrže a přehrady, které zvyšovaly hladiny řek. Jejich stavitelé si ale neuvědomovali, že pro tažné ryby je to nepřekonatelná překážka. Tímto drastickým zásahem do přirozených toků řek zmizelo z vod mnoho druhů ryb. V současnosti se musejí některé druhy ryb vysazovat uměle. Jako například úhoř říční, losos obecný apod. Proto se budují rybí přechody, jako je ten kynšperský, aby se umožnilo tažným rybám bez omezení a překážek dostat k jejich přirozeným trdlištím. Jedná se hlavně o tyto ryby: úhoř říční, losos obecný, siven americký, lipan podhorní, pstruh duhový i obecný, mihule potoční, vranka obecná, střevle potoční a jiné.

Tímto krokem se pomohlo přírodním zákonům, na kterých jsme se v minulosti dopustili velkých a drastických změn v životních etapách tažných ryb. Jsem potěšen, že takovým způsobem myslí více lidí a snaží se chyby způsobené v minulosti napravit. Jsou to lidé, kterým jde o záchranu přírody a života v ní.

Kynšperský rybí přechod byl zbudován po proudu řeky Ohře na pravém rameni, které protéká kolem moderní automatické městské čistírny odpadních vod.
 

DATUM

Neděle, 21.duben 2019

Svátek slaví Alexandra

 
AKTUALITY
 
18.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
 
Více aktualit
 
ANKETA
Kdo je „kotlíkový specialista“?

Jedná se o osobu či osoby, které budou pověřeny obcí k zajištění hladkého průběhu celého programu v dané obci. Kotlíkový specialista má několik rolí:

  • Zjistit zájem o výměnu kotlů mezi občany v obci (nezbytná podmínka pro podání žádosti o podporu).
  • Poskytovat občanům informace o výměnách kotlů, o základních možnostech technického řešení a možných způsobech financování.
  • Pomoci občanům při vyřizování žádostí o dotaci z „kotlíkových dotací“ a „kotlíkové půjčky“.
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
19.09.2018
15.08.2018
09.07.2018
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště