Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Splatnost a sazby místních poplatků pro rok 2024

 

Vzhledem k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2024, Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 1. listopadu 2023 schválilo nové Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích s účinností od 01.01.2024, které byly Ministerstvem vnitra ČR shledány v souladu se zákonem.

 

Poplatek za komunální odpad

 

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 1. listopadu 2023 schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Touto obecně závaznou vyhláškou se navyšuje s účinností od 01.01.2024 poplatek, a to následovně:

 

Sazba poplatku: 900,- Kč na osobu a kalendářní rok

 

Splatnost poplatku: poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

 

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Tento poplatek je možné uhradit v pokladně MěÚ Kynšperk nad Ohří nebo převodem na účet číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: datum narození poplatníka. Pokud je zaslaná platba za více osob, je nutné zaslat avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku z důvodu správného přiřazení platby.

 

Poplatky za psa

 

Novou Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatků ze psů se ponechávají poplatky ve stejné výši jako v roce 2023, pouze se upřesňuje znění sazeb, a to následovně:

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) ) za prvního psa, jehož držitelem je osoba mladší 65 let,

která jej chová v bytovém domě     …………………………………..  ..   1 000,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož

  držitele uvedeného v písmenu a)     ………………………………..…..   1 500,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – v případě,

že nárok na sníženou sazbu poplatku vznikne poplatníkovi

v průběhu poplatkového období, vyměří se poplatek ve snížené

sazbě až v následujícím poplatkovém období ………………….………..   200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele uvedeného

v písmenu c) za stejných podmínek   ……………………………………… .... 300,- Kč

e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba mladší 65 let,

která jej chová v rodinném domě    ………………………….………..… ....  500,- Kč

f) za druhého a každého dalšího psa téhož

  držitele uvedeného v písmenu e)     ……………………………….……..   ..750,- Kč

g) za prvního psa chovaného mimo rodinný či bytový dům …...……500,- Kč

h) za druhého a každého dalšího psa uvedeného v písmenu g) ..…750,- Kč

 

 

Splatnost poplatku: poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky; poplatek ze psů platí poplatník městu Kynšperk nad Ohří příslušnému podle svého místa přihlášení nebo sídla. Tomuto poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

 

Poplatek je možné uhradit v pokladně MěÚ Kynšperk nad Ohří nebo převodním příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591, specifický symbol: datum narození poplatníka.

 

 

Provozní doba pokladny:

Pondělí           07.30 – 12.00     12.30 – 16.45

Úterý              07.30 – 11.00     12.00 – 14.45

Středa             07.30 – 12.00     12.30 – 16.45

Čtvrtek           07.30 – 11.00     12.00 – 14.45

Pátek               ZAVŘENO

 

finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří


 
DATUM

Pátek, 01.prosinec 2023

Svátek slaví Iva

 
AKTUALITY
 
01.12.2023
01.12.2023
30.11.2023
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
15.11.2023
18.10.2023
13.09.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště