Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

Navýšení sazby místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 01.01.2024

 

Vzhledem k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2024, Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 1. listopadu 2023 schválilo nové Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích s účinností od 01.01.2024, které byly Ministerstvem vnitra ČR shledány v souladu se zákonem.

 

Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  se s účinností od 01.01.2024

navyšuje

poplatek na 900,- Kč na osobu a kalendářní rok

 

Splatnost poplatku: poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

 

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Tento poplatek je možné uhradit v pokladně MěÚ Kynšperk nad Ohří nebo převodem na účet číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: datum narození poplatníka. Pokud je zaslaná platba za více osob, je nutné zaslat avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku z důvodu správného přiřazení platby.

 

finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

DATUM

Pátek, 01.prosinec 2023

Svátek slaví Iva

 
AKTUALITY
 
01.12.2023
01.12.2023
30.11.2023
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
15.11.2023
18.10.2023
13.09.2023
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště