Uživatelské jméno: Heslo:

Mateřská škola

v ulici U Pivovaru

Mateřská škola

odkaz na nové webové stránky MŠ: http://www.mskynsperk.cz

 

 

Základní údaje o mateřské škole

Mateřská škola je státní mateřskou školou, jejím zřizovatelem je město Kynšperk nad Ohří. Budova byla postavena jako typizovaná, její předností je prostornost, dostatek světla v interiérech a vhodné začlenění do přírody, což dětem umožňuje svou blízkostí v co největší míře seznamovat se a porozumět přírodnímu prostředí.

Podívejte se jak to u nás vypadá.

 

Anotace:
Motto:"Příroda je svérázná,samostatná bytost,součást univerzálního Bytí,bytost starší,větší a silnější než my.Když to neuznáme,zničí nás.Máme velkou šanci být lepší.Je to sice těžší,ale krásnější,ekonomicky dostupné a ekologicky nevyhnutelné."

Zaměření: Individualita dítěte a prožitky dítěte=přirozená cesta ke vzdělání.

Adresa: U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří

tel + fax: 352 693 417, 721 843 121
e-mail: skolkaupivovaru@volny.cz


Co děláme, aby k nám děti chodily rády?

Snahou je vytvořit příjemné,esteticky hodnotné a podnětné prostředí.Umožnit dětem tělovýchovné a sportovní aktivity během dne,rozvíjet zájmy dítěte,umět se rozhodovat , věnovat jim individuální odbornou péči,odbourávat stres působící na děti a učitelky. Do mateřské školy jsou zapisovány děti ve věku od tří do šesti let.Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd.

Prostorné třídy jsou rozděleny podle potřeb dětí nabízí jim volný pohyb i relaxaci.Nábytek nebrání dětem k samostatnému přístupu k hračkám,hrám a pomůckám-děti se nemusí dožadovat pomoci,samy se obsluhují podle svých zájmů.Ve třídách jsou vytvořeny stálé hrací koutky s knihami, výtvarným, pracovním materiálem, s hudebními a rytmickými nástroji,s tělovýchovným náčiním a nářadím.
Cena:
stravné: 22,- Kč / den
za vzdělávání 300,- Kč za měsíc


Organizace

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pocelou dobu vzdělávací práce s dětmi paní učitelky a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby Předávacím místem je určen vstup ze šatny do třídy.Děti v žádném případě nesmí docházet do mateřské školy samy!.Rodiče mají povinnost denně paní učitelce oznámit přítomnost dítěte.

Při denním prvním vstupu do třídy si dítě samo volí činnost, kterou bude vykonávat. Paní učitelka většinou dohlíží, případně nabídne hru.

Během dopoledne jsou dětem nabízeny činnosti volné a činnosti řízené,plánované paní učitelkou(viz Třídní vzdělávací program)který je k seznámení v šatně třídy. Respektujeme má-li být dítě duševně zdravé,rozvinuté citově a rozumově,má-li být jeho chování po všech stránkách normální,je třeba uspokojovat jeho potřebu jistoty a bezpečí. Každé dítě je zvídavé.Zkoumá přiměřeně svému vývoji a věku.Zkouší svoje síly,dovednosti,zjišťuje,co ho těší. A jaké šance má dítě v mateřské škole k harmonickému rozvoji vztahu k přírodě? Díky kynšperské lokalitě mohou děti poznávat na vycházkách a výletech přírodu od jara do zimy.


Stravování

Od 8.30 hodin do 9.15 hodin dětí mají prostor na svačinu. Ta je připravena ve třídě. Dětem byla nabídnuta volba výběru - výběr z několika druhů pečiva, výběr přílohy na pečivo, výběr ovoce.

Děti si umyjí ruce a obslouží se, paní učitelka nalévá pití.

Ke každému jídlu je podáváno pití. Během dne je dětem podáváná voda se šťávou - tzv. pitný režim.

 

Oběd je dětem roznášen, všechny děti používají příbory, mají k dispozici ubrousky.


 

DATUM

Středa, 08.duben 2020

Svátek slaví Ema

 
AKTUALITY
 
06.04.2020
06.04.2020
01.04.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
16.12.2019
02.10.2019
27.09.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště