Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

OZNÁMENÍ o provedení pokácení stromu - dub červený

 

Město Kynšperk nad Ohří

Jana A. Komenského 221

357 51 Kynšperk nad Ohří

 

 

OZNÁMENÍ o provedení pokácení stromu - dub červený (Quercus rubra) na pozemku parc. č. 191/1, k.ú. Kynšperk nad Ohří

Město Kynšperk nad Ohří tímto oznamuje, že v pondělí dne 21.10.2019 v dopoledních hodinách dojde k pokácení vzrostlého stromu - dubu červeného, který se nachází na pozemku parc. č. 191/1, k.ú. Kynšperk nad Ohří - ul. Chebská u č.p. 683/15.

Důvodem pro pokácení stromu je špatný zdravotní stav stromu. Rozhodnutí o pokácení stromu bylo vydáno na žádost Města Kynšperk nad Ohří, Městským úřadem Kynšperk nad Ohří, majetkovým odborem, orgánem ochrany přírody a krajiny dne 02.09.2019, pod Spisovou zn. SPIS/K/08/2019/MO/Ji, č.j. 05598/19/MO/Ji, které nabylo právní moci dne 03.09.2019. Žádost o pokácení stromu byla městem podána na základě Odborného posouzení dřevin roustoucích mimo les vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálním pracovištěm Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les dne 07.08.2019, pod Spis zn. SR/0486/SL/2019-2 - s tímto závěrem - citace z posouzení:

 

„P.p.č. 191/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří

Dub červený s obvodem kmene 285 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí. Výška stromu je cca 20 m a věk lze u tohoto druhu s přihlédnutím k stanovištním podmínkám odhadnout na cca 150 let. Dub roste u silnice u bytového domu, koruna je se suchými větvemi posledního řádu. Koruna začíná ve výšce 6 m tlakovým větvením, z něhož vyrůstají 2 kosterní větve. Na bázi kmene vyrůstají plodnice lesklokorky Pfeifferovy (Ganoderma pfeifferi).

Závěr:

Na základě výše uvedených skutečností zjištěných dostupnými prostředky je zřejmé, že funkční potenciál dubu je v krátkém časovém horizontu výrazně snížen zdravotním stavem díky vlivu lesklokorky na kmen a kořeny (hrozí vyvrácení i za bezvětří). Stávající estetická hodnota dubu je vzhledem k solitérnímu růstu na nadprůměrné úrovni.“

 

Kácení bude probíhat sjednanou odbornou firmou za dodržení veškerých bezpečnostních předpisů a opatření.

 

V průběhu kácení dojde na nezbytně nutnou dobu k omezení dopravy v ul. Chebská.

 

V uvedeném rozhodnutí o kácení byla Městu Kynšperk nad Ohří uložena náhradní výsadba - výsadba 2 ks stromů - lípa srdčitá (Tilia cordata) velikosti 100/150 na pozemku parc. č. 1220/1, k.ú. Kynšperk nad Ohří.

 

 

 

 

 

DATUM

Pondělí, 25.květen 2020

Svátek slaví Viola

 
AKTUALITY
 
20.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
29.04.2020
22.04.2020
16.12.2019
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště