Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

SPLATNOST A SAZBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2022

 

Poplatky za psa

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří se na svém zasedání dne 23. června 2021 usnesením č. ZM 16/2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.  1/2021 o místních poplatcích, která byla Ministerstvem vnitra ČR shledána v souladu se zákonem.

Touto obecně závaznou vyhláškou se ponechávají poplatky ve stejné výši jako v roce 2021 a mění se splatnost poplatku, a to následovně:

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Kynšperk nad Ohří. Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba mladší 65 let,

která jej chová v bytovém domě     …………………………………           1 000,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož

  držitele uvedeného v písmenu a)     ………………………………..…..    1 500,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, nebo osoba,

    která v rozhodném období dovrší věku 65 let..….……………………   200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož

  držitele uvedeného v písmenu c)     ………………………………………       300,- Kč

e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba mladší 65 let,

která jej chová v rodinném domě    ………………………….………..…         500,- Kč

f) za druhého a každého dalšího psa téhož

  držitele uvedeného v písmenu e)     ……………………………….……..      750,- Kč

g) za prvního psa chovaného mimo rodinný či bytový dům  …...…… 500,- Kč

h) za druhého a každého dalšího psa uvedeného v písmenu g) ..…  750,- Kč

 

 

Splatnost poplatku: poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Poplatek je možné uhradit v pokladně MěÚ Kynšperk nad Ohří nebo převodním příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.

 

 

 

Poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 10. listopadu 2021 usnesením č. ZM 43/2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která byla Ministerstvem vnitra ČR shledána v souladu se zákonem.

Touto obecně závaznou vyhláškou se ponechává poplatek ve stejné výši jako v roce 2021 a mění se splatnost poplatku, a to následovně:

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Sazba poplatku: 700,- Kč na osobu a kalendářní rok

Splatnost poplatku: poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

 

Tento poplatek je možné uhradit v pokladně MěÚ Kynšperk nad Ohří nebo převodem na účet číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud je zaslaná platba za více osob, je nutné zaslat avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku z důvodu správného přiřazení platby.

 

Provozní doba pokladny:

Pondělí           07.30 – 12.00     12.30 – 16.45

Úterý              07.30 – 11.00     12.00 – 14.45

Středa            07.30 – 12.00     12.30 – 16.45

Čtvrtek           07.30 – 11.00     12.00 – 14.45

Pátek               ZAVŘENO

 

 

finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

DATUM

Úterý, 25.leden 2022

Svátek slaví Miloš

 
AKTUALITY
 
25.01.2022
18.01.2022
11.01.2022
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
13.12.2021
20.10.2021
21.09.2021
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště