Uživatelské jméno: Heslo:

Město Kynšperk

od historie po současnost

SPLATNOST A SAZBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2019

Poplatky za komunální odpad

 

Sazba poplatku je 600,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:

 1. částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a

 2. částka 350,- Kč za osobu, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

   

  Splatnost poplatku:

  • prvních 300,-do 31. března každého roku

  • druhých 300,-do 30. září každého roku

  • poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31. března každého roku

    

   Tento poplatek máte opět možnost uhradit v městské pokladně nebo převodem na účet číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více osob, zašlete avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména osob, datum narození a výši poplatku.

    

    

Poplatky za psy

Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

 

Sazby poplatku za psa:

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba, která jej chová

    v panelovém domě                                                                                   1.000,-

b) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písmenu a)              1.500,-

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,

    vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným

    zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu                                          200,-

d) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písmenu c)                 300,-

e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba, která jej chová

    v rodinném domě                                                                                         500,-

f) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písmenu e)                  750,-

 

Splatnost poplatku:

 • nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce, do 31. května každého roku

 • činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných splátkách do 31. května a 31. srpna každého roku

 • poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31. května každého roku

   

Poplatek lze uhradit v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.

 

finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří

DATUM

Středa, 26.červen 2019

Svátek slaví Adriana

 
AKTUALITY
 
26.06.2019
26.06.2019
25.06.2019
 
Více aktualit
 
360° FOTO

Virtuálni prohlídka vybraných částí města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY
 
19.09.2018
15.08.2018
09.07.2018
 
Archiv zpráv
 
SPORTOVIŠTĚ

Veřejná městská sportoviště, víceúčelové hřiště